Hjem

Åse og Åge Fosshaug

Vestre Øyberg

3620 Flesberg

Åge: 92801289

Åse: 920975 02

Org nr:

NO 970492232 MVA

Bank-konto:

2699.42.16820

VÅRTILBUD PÅ FJELLBJØRK

 

Vi produserer ved av bjørk fra egen skog i Numedal, som vokser sakte på skrinn mark i høyereliggende områder (400-600 m.o.h.) i fjellskogene rundt Blefjell. Resultatet av slike vekstforhold fører til:

 

* tettere årringer

* hardvokst ved (tyngre ved)

* bedre brennverdi

* og bedre fyringsøkonomi for kunden

 

Bestill ved nå på våren, og få god rabatt. Levering skjer på høsten.

 

Jeg har nå blitt pensjonist, og har derved god anledning til å kjøre et stykke.

Vi kan som tidligere levere veden vår i Oslo, i Drammen og på Kongsberg, samt på hytter på Blefjell.

Vi kan også levere veden vår i Skien og Porsgrunn.

 

      Oppdatert: 26..03.18