Fyringstips

Åse og Åge Fosshaug

Vestre Øyberg

3620 Flesberg

Åge: 92801289

Åse: 920975 02

Org nr:

NO 970492232 MVA

Bank-konto:

2699.42.16820

Fyringstips:

Fyr med tørr ved!

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensing. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca 50-60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige vesker til opptenning.

 

      Oppdatert: 26..03.18

Unngå rundfyring!

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa som kan ta fyr og det blir pipebrann. Ufullstendig forbrenning fører til at mye forurensing slippes ut i luften. Det kan oppstå forpuffinger som kan gi store sotskader på boligen. I tillegg gir denne form for fyring svært dårlig fyringsøkonomi.

 

Fyr med god trekk!

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme ovnen. Med små ilegg unngås så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe